I en nyere dom fra Østre Landsret skærper retten reglerne for, hvornår man som bilforhandler kan få momsfritagelse efter momslovens § 13, stk. 2, 2. led. Sagen handlede om, hvorvidt en bilforhandler var momspligtig af salget af en række byttebiler. Landsretten behandlede sagen som første instans, da den blev vurderet til at have principiel og vidtrækkende betydning for hvordan bilforhandlere skal afregne moms ved salg af deres byttebiler, som inden videresalget har været benyttet som firmabiler hos bilforhandleren selv. Landsretten [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem