Indhold

For tiden er hvidvaskloven et emne, som tager overskrifter. Mange tror, at spørgsmål om hvidvask kun er relevant i forhold til banker og finansieringsselskaber, men det rækker videre.

Der er en række krav, som skal overholdes fra en virksomhed, der er omfattet af hvidvaskloven, herunder foretagelse af risikovurdering, kundekendskab, kendskab til kundernes forretning, overvågning af kundeforholdet, formål mv. Det er derfor essentielt, at det afklares, hvorvidt hvidvaskloven finder anvendelse for virksomheden, og få procedurer og forretningsgange sat op, så den iagttages.

Manglende overholdelse af hvidvaskloven kan straffes med bøde.

Formål

Det er kursets formål at give kursisterne et indblik i hvidvasklovgivningen, og den stigende regulering, som har betydning for driften af virksomheden. I forbindelse med gennemgangen gives der konkrete forslag til, hvad der skal gøres for at undgå unødige problemer.

 • Hvidvasklovgivningen og compliance i øvrigt
 • Udviklingen på området
 • Anvendelsesområde
 • Kontantforbuddet
 • Kundekendskabsprocedurer (almindelige, skærpede og lempede krav)
  • Risikovurdering – hvilke scenarier kan udgøre øget risiko
  • Nye kunder – hvad ved vi typisk i forvejen og hvornår skal der indhentes yderligere information
  • Reelle ejere
 • Undersøgelse-, noterings-, underretningspligt
 • Opbevaring af data
 • Tavshedspligt og ansvar
 • Tilsyn og sanktioner

Underviser

 • Morten Schwartz Nielsen advokat og partner, Lund Elmer Sandager, specialiseret i finansieringsret, regulatoriske forhold, herunder compliance og hvidvask.

Datoer: 

19. marts på IBC Kolding kl.10.30-13.30

20. marts på Glostrup Park Hotel kl.9.00-12.00