Fra den 14. august 2017 stiller SKAT følgende krav til dokumentation for, at klargøringsfradrag kan udelades, når selvanmeldere eksporterer køretøjer.

I følgende situationer kan der blive tale om, at det er sandsynligt at køretøjerne er klargjort:

  • Køretøjer hvor der er betalt for ekstern klargøring – dokumenteres med faktura.
  • Køretøjer der er klargjort på eget værksted – dokumenteres ved fx timesedler.
  • Køretøjer købt fra forhandler, der har haft køretøjet klargjort og forsøgt solgt i egen udstilling – dokumenteres med fx kopi af forhandlerens annonce.

At køretøjerne er vasket, støvsuget og har fået pudset ruder medfører ikke, at de er salgsklargjort. Der skal være tale om en mekanisk klargøring, der udover rengøring omfatter ex. fornyelse af lak, skift af bremseskiver mv. – altså den slags klargøring, der også kræver et værksted.

 

Vi har tidligere bragt SKATs vejledning for værdifastsættelse af køretøjer – her er den igen: http://www.skat.dk/getfile.aspx?id=133482