Det er let at offentliggøre nedsættende og fornærmende udtalelser om andre, for eksempel på de sociale medier som Facebook og Trustpilot, men selvom vi har ytringsfrihed i Danmark, er der grænser for, hvad man må udtale om andre i det offentlige rum. Vær derfor opmærksom på, at det er ulovligt at fremsætte eller udbrede injurierende eller ærekrænkende udsagn om andre.

Injurier deles overordnet op i to kategorier: sigtelser og ringeagtsytringer. Sigtelser er udtalelser, hvis indhold kan modbevises, for eksempel hvis man siger ”Du snyder i skat”. Ringeagtsytringer er én persons opfattelse af en anden person, som ikke kan bevises, som for eksempel ”Du er en idiot”. Det gælder også ironiske udtalelser eller gentagelser af andre injurierende udtalelser.

Injurier kan straffes med helt op til fire måneders fængsel, men såkaldte ”almindelige” injurier medfører normalt kun en bøde.

Hvis man vil anlægge en sag om injurier, skal det som udgangspunkt gøres inden for seks måneder, efter man er blevet bekendt med injurierne. Man skal som privatperson selv anlægge sagen, da man ikke kan politianmelde nogen for injurier.

Hvis du bliver udsat for injurierende udtalelser, skal du gøre følgende:

  • Samle dokumentation, fx screendumps fra sociale medier eller nettet
  • Undgå at gå til genmæle, da modparken vil kunne anklage dig for injurier
  • Henvend dig til en advokat med speciale i injurier tidligt i forløbet
  • Vær opmærksom på, at debatten kan blusse op, hvis der bliver anlagt en sag
  • Det er den tabende part, der betaler omkostningerne ved sagen
  • En retshjælpsforsikring kan dække nogle omkostninger