Der bør investeres massivt i teknologi og vidensopbygning om roadpricing, så vi kan erstatte registreringsafgiften med en kørselsafgift, der vil understøtte den grønne omstilling.

(Dette er et debatindlæg bragt i Jyllands-Posten d. 25.12 2021 af Thomas Damkjær Petersen, formand for Ingeniørforeningen IDA og Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark)

Forureneren betaler, er et princip, som de fleste kan sympatisere med. Det giver bare grundlæggende god mening, at de, der forurener mest, betaler mest – og de, der forurener mindst, betaler mindst. Derfor bør det også være sådan, at man ikke betaler afgifter alene for det at have en bil (som det er i dag), men at man i stedet betaler afgifter for, hvor meget man kører i den – og hvor meget man påvirker miljø og klima, når man faktisk kører i den og eksempelvis bidrager til trængsel omkring de store byer.

Derfor er vismændenes aktuelle forslag om, at vi i 2030 bør gå væk fra en værdibaseret registreringsafgift til en teknisk baseret kørselsafgift – altså roadpricing – også noget, vi bakker op om fra både Ingeniørforeningen, IDA og Autobranchen Danmark.

Forslaget er blevet kaldt alt fra en revolution til en bombe, og det er da også rigtigt, at det er noget, som vil gøre fuldstændig op med det afgiftssystem, vi har i dag. Men det er der i den grad brug for – også selv om det er en stor omvæltning. Opgaven er derfor i god tid at sikre, at vi er klar til at sætte det i søen på en sikker og forsvarlig måde.

Derfor er der brug for at komme i gang med at udvikle og forfine de løsninger, som en kørselsafgift vil bygge på. For hvis ikke teknologien er gennemtestet, hvis ikke de bekymringer vi ofte hører i dag, er gjort til skamme, og hvis ikke der er fuldstændig styr på it-systemerne, så duer det selvfølgelig ikke. I Ingeniørforeningen IDA og Autobranchen Danmark har vi fingrene nede i virkeligheden. Vi organiserer ingeniørerne med den tekniske viden, som der skal bruges, og de mange forhandlere, der skal sælge og vedligeholde de biler, som skal fungere i et roadpricingsystem.

Regeringen og partierne bag den ret præcist et år gamle klimaaftale for vejtransporten står heldigvis lige nu over for at tage stilling til to pilotforsøg om roadpricing, og vi glæder os til, at der forhåbentlig snart kommer noget i gang. Men vi ser gerne endnu flere forsøg og i en endnu større skala. Der er allerede nu gode erfaringer med roadpricing for lastbiler i Tyskland, og andre lande har også gjort forsøg med roadpricing med personbiler. Herhjemme har Sund og Bælt også gjort indledende småskalaforsøg, som lover positivt.

Vi vil derfor opfordre regeringen og Folketingets partier til at lytte grundigt til vismændenes anbefaling om i 2030 at erstatte registreringsafgiften med en kørselsafgift, og vi vil samtidig opfordre politikerne til at sikre, at der allerede nu opbygges den viden og teknologiske formåen, der vil sikre, at roadpricing vil kunne udrulles uden problemer. Det tager tid – og det kræver investeringer. Så lad os komme i gang og hæve det eksisterende ambitionsniveau. Derfor skal vi træffe beslutningen i de kommende år og give tid til udvikling af teknologien. På denne måde undgår vi også en debat om bilafgifter, der kan sætte bilsalget i stå.

Hvis Folketingets ambition om, at Danmark skal være et grønt foregangsland, skal blive til virkelighed, skal vi turde tænke nyt – også når det kommer til roadpricing som et middel til at sikre incitamenter til en grøn omstilling af transportsektoren.