Alle Fiat-forhandlere er blevet opsagt af importøren, således at deres forhandlerkontrakter ophører til sommer 2023. Dette forhindrer imidlertid ikke den nye importør, K.W. Bruuns, bestræbelser på at skærpe forhandlernes vilkår i perioden frem til forhandlerne er ude af deres nuværende kontraktlige forpligtelser.  

Fiat-forhandlerne er således på det seneste blevet forelagt en ny tillægskontrakt til deres forhandleraftale. Skriver forhandlerne ikke under på den nye tillægskontrakt, og således accepterer de nye vilkår, så lyder meldingen, at forhandleren er opsagt med nærmest øjeblikkelig virkning. 

AutoBranchen Danmark er blevet kontaktet af en række medlemmer, der har fået forelagt tillægskontrakten af K.W. Bruun, og juristerne har derfor haft lejlighed til at se kontrakterne igennem og vurdere dem. 

“Vi har svært ved at se, hvilket hjemmelsgrundlag, importøren forsøger at bruge til at varsle de nye ønskede ændringer. Vi har opfordret vores medlemmer til at bede importøren om at oplyse, hvilken hjemmel de har i kontrakten til at varsle ændringer. Det er endnu ikke lykkedes importøren at præcisere disse, og derfor opfordrer vi vores medlemmer, som sidder i lignende situationer til at kontakte os,” siger Abid Khan, advokat og juridisk chef hos AutoBranchen Danmark. 

”Parterne har indgået en juridisk bindende aftale, som regulerer partens aftaleforhold. Dette aftaleforhold indeholder både en række forpligtelser og rettigheder for begge parter. På baggrund af den samlede pakke af rettigheder og forpligtelser har begge parter i sin tid vurderet, hvorvidt de har ønsket at indgå i en kontraktuel forpligtelse overfor hinanden,” siger Abid Khan og fortsætter:  

“Når først begge parter har sagt ja til at være bundet af kontrakten, kan den ene part ikke ensidigt ændre vilkårene, da dette forskyder den balance, som parterne oprindelig har aftalt. Det er også den balance, der har ligget til grund for parternes vurdering af kontraktens forpligtelser og rettigheder. Ændringer af en kontrakt kræver derfor hjemmel i den oprindelige kontrakt, eller at begge parter accepterer de nye vilkår,” siger han videre. 

Abid Khan mener derfor ikke, at importøren kan opsige aftalen før tid med begrundelse i, at forhandleren ikke underskriver tillægskontrakten.  

”Mener K.W. Bruun, at de har hjemmel til at varsle de ønskede ændringer, hører vi gerne fra dem, hvor de mener, denne hjemmel ligger. Vi er ligeledes også altid åben for en dialog på vegne af vores medlemmer for at finde en mindelig løsning for alle parter”, siger Abid Khan afslutningsvis. 

Har du brug for at tale med en jurist i forhold til din aftale med importøren, så kontakt AutoBranchen Danmarks jurister på 33 31 45 55.