Vi har i forbindelse med ikrafttræden af den nye persondatalov fået en del spørgsmål om, hvordan det forholder sig med den nye persondatalov og ansættelsesretten. Emnet er en del af udfordringen ved at få implementeret alle de krav, den nye lov stiller i en fyldestgørende persondatapolitik. Juridisk afdeling i AutoBranchen Danmark, der rådgiver og vejleder om persondataproblematikken, har løbende holdt kurser og lagt materiale ud på deres hjemmeside i et Persondataunivers, der kan bruges som inspiration til at komme i mål med de stillede krav.

I dette materiale finder du blandt andet et dokument, som du kan benytte til at indhente samtykke fra dine medarbejdere, til at lægge deres billede op på din hjemmeside. Under nedenstående link finder du også andre samtykkeerklæringer, som du løbende kan få brug for i forbindelse med dine ansatte og HR-funktionen generelt.

Juridisk afdeling er også ved at udarbejde en tekst til inspiration til det afsnit i din virksomheds persondatapolitik, der vedrører håndtering af ansattes persondata. Noget af dette materiale kan med fordel indføjes i virksomhedens personalhåndbog, og når dette materiale foreligger, giver ABAF igennem vores nyhedsbrev besked om, hvor det er at finde.

Du finder HR-samtykkeerklæringerne her.