Fra 29. oktober gælder kravet om at bruge mundbind eller visir i butikker frem til den 2. januar 2021. Vi har siden 26. oktober beskrevet de nye regler, og hvordan de skulle fortolkes. Sundheds- og Ældreministeriet har nu gennem en bekendtgørelse præciseret reglerne. Det betyder, at mundbind eller visir skal bæres af alle personer fra de kommer ind i butikken til de forlader den igen med enkelte undtagelser.

I de dele af forretningen hvor der er offentlig adgang fx showroom og indskrivning skal alle tilstedeværende inklusive personale som udgangspunkt bære mundbind eller visir. Værksted, frokoststue mv. hvor offentligheden ikke har adgang er ikke omfattet.

I følgende situationer skal alle personer over 12 år bære mundbind eller visir, uanset om personerne står op, sidder ned og holder afstand på mere end én meter:

 • Generelt ophold og færden i forretningen inkl. i loungeområde.
 • Forhandling/underskrivelse af slutseddel ved skrivebord.
 • Fremvisning af bil.
 • Ved indskrivning på værksted mv.
 • Ved gennemgang af bil, hvis dette foretages indendørs.

Situationer, hvor mundbind eller visir ikke er et krav:

 • På værksteder/lager hvor kunder ikke har adgang.
 • I kontorer hvor kunder ikke har adgang.
 • I frokoststuer.
 • Hvis medarbejdere sidder bag en plexiglasplade eller tilsvarende afskærmning, hvor kunder ikke har adgang. Kunden skal dog fortsat bære mundbind.
 • Ved kortvarig indtagelse af mad, drikke eller medicin.
 • Personer med fysiske eller mentale gener, der umuliggør brug af mundbind.

Bekendtgørelsen har ikke fastlagt et krav om brug af mundbind eller visir ved prøvekørsler. Ud fra et forsigtighedsprincip anbefaler AutoBranchen Danmark dog, at mundbind alligevel benyttes, som det fx kræves ved køreundervisning.

Andre krav:

 • Det er virksomhedens ansvar at sikre, at kunder, ansatte og andre personer bærer mundbind eller visir efter forskrifterne.
 • Virksomheden kan bortvise personer, der nægter at efterleve reglerne.
 • Alle forretninger underlagt krav om mundbind er forpligtet til at opsætte informationsmateriale om brug af mundbind eller visir og risiko for bortvisning i og/eller uden for forretningen.
 • Personer der nægter at efterleve reglerne kan af politiet straffes med bøde på 3.000 kr. i førstegangstilfælde.
 • Virksomheder der ikke efterlever ovenstående regler straffes med bøde efter virksomhedens størrelse.

Mundbind kan både være engangs- eller stofmundbind, der sidder tæt til ansigtet, dækker næse og mund og er fastgjort bag ørene. Tilsvarende tillades visir, der dækker øjne, næse og mund.

Som beskrevet i denne artikel skal butikker på over 2000 kvadratmeter have synligt opsynspersonale, der sikrer at restriktionerne overholdes.