Daglig trivsel er en vigtig del af livet på arbejdspladsen.  Kom med på seminar og få anbefalinger til, hvad du kan gøre for at sikre trivslen på din arbejdsplads 

Nutidens medarbejdere har brug for god balance mellem job og privatliv – det såkaldte work/life-balance. 

Når AutoBranchen Danmark har spurgt unge på autouddannelserne, så er der lærlinge – både mænd og kvinder – der fortæller, at de har følt sig chikaneret, drillet eller på anden vis mistrives på arbejdspladsen. 

Når Dansk Metal spørger blandt sine medlemmer, er autobranchen også et af de steder, hvor medarbejdere oplever chikane, hård tone og dårlig trivsel. 

Derfor iværksatte Dansk Metal og AutoBranchen Danmark i fællesskab indsatsen “Respekt på værkstedet”, der skulle give virksomhederne redskaber til at sikre den gode trivsel. 

Nu kan du komme med til workshop, hvor indsatsens resultater bliver lagt frem.  

Torsdag den 6. oktober kl. 8 til 10, er du velkommen til seminar hos Dansk Metal på Molestien i København eller online på Teams. 

”Ledelsen har det overordnede ansvar for trivsel på arbejdspladsen. Men det ansvar løftes bedst i samarbejde med medarbejderne, når medarbejderne tager ansvar for hinanden. I alle de virksomheder, vi har besøgt, har vi haft kontakt med både en leder og en medarbejder, og vi har haft besøg, hvor hele virksomheden deltog. På den måde har både ledere og medarbejdere fået mulighed for at se, at vi alle har forskellige grænser for, hvad vi synes er i orden,” siger Dansk Metal-konsulent Loke Bisbjerg Nielsen, der er projektleder for indsatsen. 

Han påpeger, at den generation, som nu kommer ud på arbejdsmarkedet ofte stiller andre krav, end man gjorde for bare 10 år siden. Det kan nogle opleve som frustrerende. Men det handler i sidste ende om respekt for hinandens grænser og at bygge robuste arbejdsfællesskaber.   

“Derfor er der også brug for, at ledere og medarbejdere i fællesskab sætter rammerne for god trivsel på arbejdspladsen,” siger han.  

“Det meste bliver klaret internt, og der kommer nærmest ingen sager gennem det retslige system, men jeg hører alligevel nogle ærgerlige historier fra tid til anden. Det er virkelig vigtigt, at vi som arbejdsgivere også har fokus på at sikre trivslen. Og gør man det ikke i denne tid, hvor der er mangel på arbejdskraft, ja så risikerer man at save den gren over, man selv sidder på,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.   

Loke Bisbjerg Nielsen understreger, at virksomhederne ikke nødvendigvis havde synlige udfordringer for at deltage i indsatsen.   

“Det kunne også handle om, at man ønsker at arbejde for et fortsat godt kollegaskab og at skabe en arbejdspladskultur, der kan rumme de kollegaer, du måske får senere,” siger han.  

Tilmeld dig workshoppen her. Bemærk, at tilmeldingen sker igennem Dansk Metal

Læs om den overordnede indsats her.