Guide: Sådan får I styr på det vigtige samtykke

AutoBranchen Danmark har i den senere tid fået en del henvendelser om samtykke. Derfor laver vi her en guide til og en præcisering af reglerne for brug af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger. Behovet er naturligvis ikke kun relateret til autobranchen, men Datatilsynet har netop udgivet en opdateret vejledning om samtykke. Vi opsummerer det væsentligste.

De tre grundelementer i et samtykke

De fleste har efterhånden styr på, at persondata ikke kan behandles lovligt uden at have et behandlings-grundlag. For mange har reglerne om samtykke som behandlingsgrundlag imidlertid afstedkommet forvirring og tvivlsspørgsmål. Disse spørgsmål bliver besvaret i Datatilsynets nye vejledning.

Samtykke er ‘defineret som en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, bliver behandlet’

 1. ”Informeret” indebærer, at det, der samtykkes til, skal være anført i et klart og enkelt sprog. Samtykket skal kunne skelnes fra andre betingelser, man accepterer i forbindelse med en aftale.
 2. ”Viljestilkendegivelse” indebærer, at der ikke kan samtykkes ved passivitet – f.eks. i form af forudafkrydsede felter på en hjemmeside. Der er således krav om en aktiv handling fra den registreredes side.
 3. ”Frivilligt” indebærer, at samtykket ikke må være en betingelse for levering af en vare eller ydelse, der ikke kræver, at den dataansvarlige behandler de pågældende personoplysninger. Datatilsynet præciserer i vejledningen, at et samtykke er ikke frivilligt, hvis den registrerede ikke har mulighed for at give særskilt samtykke til forskellige behandlingsaktiviteter (f.eks. markedsføring, opbevaring iht. GDPR mv.).

“Der er ikke noget formkrav til et samtykke, men det er den, som beder om samtykket, der har bevisbyrden for, at det er afgivet. I Autobranchens Danmarks Persondataunivers på vores hjemmeside findes skabeloner til indhentelse af samtykke, som med fordel kan benyttes”, fortæller Mie Holm Jørgensen, der er jurist og ekspert i persondata hos AutoBranchen Danmark.


Hvis et samtykke skal trækkes tilbage

Den registrerede skal have mulighed for at trække sit samtykke tilbage. Tilbagekaldelse skal kunne ske på en enkelt og lettilgængelig måde. Det er et krav for gyldigheden af samtykket, at kunden informeres om, hvordan samtykket kan trækkes tilbage, inden samtykket bliver afgivet.

“Hvis den registrerede kalder sit samtykke tilbage, skal behandling af de oplysninger, som samtykket vedrører, ophøre hurtigst muligt, med mindre der foreligger et andet behandlingsgrundlag”, forklarer Mie Holm Jørgensen.

Samtykke er et af flere behandlingsgrundlag2019-10-25T12:58:22+02:00

Det kan være en fordel at se på, om behandling af personoplysninger kan ske på et andet grundlag end samtykke – både pga. udfordringen med indhentelse af samtykker, vedligeholdelse af samtykkerne, og idet et samtykke som nævnt ovenfor kan tilbagekaldes.

Andre relevante behandlingsgrundlag i autobranchen kan være:

 • Behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne indgå eller opfylde en kontrakt eller aftale – f.eks. en slutseddel eller serviceaftale:
  • Der skal indhentes og gemmes oplysninger om kunder i forbindelse med lejekontrakter, køresedler, slutsedler og serviceaftaler. Virksomheden skal også have mulighed for at kontakte kunderne for at give besked om, at deres bil på værksted er klar til afhentning. Der kræves naturligvis ikke samtykke for at indsamle og opbevare disse oplysninger, idet behandlingen er nødvendig for at opfylde eller indgå en aftale.
 • Behandling er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav:
  • For at leve op til købelovens regler om reklamationsret kræves, at en forhandler eller et værksted har oplysninger om en kunde som f.eks. navn telefonnummer og e-mail. Derfor kræves behandling af oplysningerne til disse formål intet samtykke.
 • Interesseafvejning:
  • Virksomheden mener, at det er nødvendigt at behandle oplysningerne, og at det ikke overstiger kundens interesser. Der er altså tale om en opsamlingsbestemmelse, hvor der må foretages en konkret vurdering af hensynet til kundens interesser. Der kan eventuelt være tale om et kundekartotek, som virksomheden opretter, idet virksomheden ønsker at se, hvad efterspørgslen fra kunderne er.
Er samtykke det smarteste?2019-10-25T12:59:26+02:00

Set i lyset af de mange krav til samtykke og det besværlige i at indhente samtykker fra alle sine kunder, kan det være smart at overveje, om samtykke er det mest hensigtsmæssige behandlingsgrundlag.

Har din virksomhed styr på jeres behandlingsgrundlag? Hvis ikke, tag et kig på Autobranchen Danmarks Persondataunivers.

Vær opmærksom på, at behandlingsgrundlagene kun vedrører behandling af personoplysninger, og IKKE kan danne grundlag for udsendelse af markedsføring.  Læs hertil AutoBranchen Danmarks artikel om samtykke til markedsføring.

Go to Top