Den. 1 juli skærpes kravene til, hvilke varebiler der må køre ind i miljøzonerne i København, Aarhus, Odense og Aalborg. Få også overblikket over personbiler nedenfor samt mulighederne for undtagelse. 

Den 1. januar 2012 er en central dato, når det handler om varebiler med dieselmotor. Varebiler fra før denne dato må fra fredag den 1. juli ikke længere køre ind i de fire store byer medmindre varebilen er forsynet med et partikelfilter. Den tidligere skæringsdato var 1. januar 2007.  

I alt findes der 328.000 dieseldrevne varebiler i Danmark, hvoraf de 78.000 er indregistreret før 1. januar 2012. Der er dermed tale om et betydeligt antal varebiler, der er i risiko for at blive udelukket af de større byer fortæller Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

”Reelt set er det ikke 78.000 varebiler, der kan blive udelukket, da nogle af disse biler har enten fabriksmonterede eller eftermonterede partikelfiltre, hvilket kan give dem adgang til miljøzonerne, selvom varebilerne er fra før 2012. Både ved værkstedsbesøg og salg kan det være relevant spørge kunden til, om de er opmærksom på problemet og tilbyde en eftermontering, hvis det er muligt på den pågældende bil”, siger Nicky Bobak.  

Per 1. juni 2023 strammes reglerne yderligere. Herefter vil det kun være dieselvarebiler, der er indregistreret første gang efter 1. januar 2016 og dieselvarebiler med partikelfilter, der kan køre ind i de større byer.  

Flere muligheder for undtagelse 

Det er muligt at opnå undtagelse for partikelfilterkravet, hvis din dieseldrevne varebil anvendes til privat brug, og hvis der ikke kan eftermonteres et partikelfilter.  

Du kan kun registrere en undtagelse for din varebil, hvis: 

  • du betaler hel eller delvis privatbenyttelsesafgift og 
  • dit køretøj er omfattet af miljøzonereglerne og 
  • der ikke kan eftermonteres et partikelfilter 

Læs mere om mulighederne for undtagelser på miljøzoner.dk, hvor der også findes en guide, samt relevante dokumenter til processen. 

Fra 2023 vil miljøzonerne også ramme personbiler  

Som AutoBranchen Danmark tidligere har beskrevet vil dieselpersonbiler fra 2023 ikke have fuld adgang til de fire store byer i Danmark. Forventeligt fra 1. oktober 2023 vil dieselpersonbiler fra før 2011, der ikke har partikelfilte, ikke længere kunne køre ind i de store byer.  

AutoBranchen Danmark er i løbende tæt dialog med myndighederne vedrørende mulighederne for udtagelser og eftermontering af partikelfiltre, når personbiler bliver omfattet i 2023. Vi vil informere så snart vi ved mere om de regler, der forventes at træde i kraft i efteråret 2023.