Der kan være nye krav til bilreklamer på vej, efter Folketingets transportudvalg har pålagt transportministeren at undersøge mulighederne for flere stramninger 

Tidligere på året blev Enhedslistens forslag om et forbud mod bilreklamer for de mest forurenende biltyper afvist, men i stedet er der opbakning til, at regeringen skal undersøge, hvordan klimakravene til bilreklamer kan skærpes. 

Det står klart, efter Folketingets transportudvalg har afgivet sin beretning til Enhedslistens oprindelige forslag.  

Her er et flertal bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Frie Grønne nemlig blevet enige om, at pålægge transportminister Trine Bramsen (S) “at undersøge mulighederne for at udvide de nugældende danske krav til reklamer for personbiler med en tekst, der dels indeholder oplysninger om alternative transportformer, som har et lavere klimaaftryk end fossildrevne biler, dels indeholder information, der er sammenlignelig med kravene til nye person- og varebiler ved udstilling på salgssted i forhold til oplysning om, at CO2 er den drivhusgas, der er hovedansvarlig for den globale opvarmning.” 

Derudover skal transportministeren “undersøge mulighederne for – i det omfang det er muligt i henhold til EU-retten – at udvide oplysningskravene i reklamer og på salgssteder om årlig CO2-udledning ved gennemsnitlig brug af en bestemt type personbil,” fremgår det af beretningen.  

En mindretal i transportudvalget bestående Venstre, Konservative, DF og to løsgængere fastslår i beretningen, at ministeren for dem at se bør “undersøge mulighederne for at udvide de nugældende danske krav til reklamer for personbiler ved at skærpe energimærkningen, så der stilles større krav for at få gode energimærker.” 

Dermed kan der være nye krav på vej, når der skal reklameres for biler.  

Og det arbejde kommer AutoBranchen Danmark til at følge, fastslår adm. direktør, Gitte Seeberg.   

“Jeg er ikke sikker på, at det vil gøre den store forskel, hvad der står med småt i reklamer, men vi kommer til at følge arbejdet og vil arbejde for, at eventuelt nye krav til bilreklamer både giver mening for forbrugeren og kan implementeres og bruges på en god og gnidningsfri måde af forhandlerne, hvis de absolut skal indføres,” siger Gitte Seeberg. 

Hun fastslår dertil, at forbrugerne allerede i høj grad efterspørger klimavenlige biler og at forhandlerne sælger dem i stort antal.  

“Hvis politikerne vil skubbe yderligere på den udvikling, handler det i højere grad om at sikre flere ladestandere, så det bliver så nemt og bekvemt som muligt at køre i elbil,” siger hun.