Denne kommentar af bestyrelsesformand Hans-Jørgen Jørgensen blev bragt i Motor-Magasinet den 6. januar. 

Det år vi lige er trådt ud af, blev nok ikke helt, som vi havde håbet. Til trods for et folketingsvalg i november, fik vi ganske vidst politisk ro om afgifterne. Og tak for det. 

Jeg oplever også, at der er politisk vilje til, at man arbejder med ladeinfrastrukturen rundt omkring i Danmark.  

Men på tærsklen til 2023, er der en del at tage fat på, og en del, der skal sikres for vores branche i det nye år. 

Jeg vil ikke bruge så meget tid på krig i Europa, stigende renter og energipriser på himmelflugt. Vores bilsalg for 2022 var ikke godt, men jeg fornemmer, at mange har pæne forventninger til 2023. Meldingerne går på, at inflationen har toppet. Nu skal vi have renterne lidt ned igen og forhåbentlig går energipriserne samme vej. Fremfor alt skal vi have forbrugertilliden op – selv økonomerne siger, at den er længere nede end den behøver at være, og jeg tror, at det er en vigtig faktor for året.  

Snart er der overenskomstforhandlinger på vores områder. Alle danskere har selvfølgelig mærket, at vi de seneste måneder gradvist har fået mindre for vores penge i supermarkedet. Alligevel håber jeg, at overenskomstparterne vil have forståelse for hinanden og laver ansvarlige aftaler. Hvis lønstigningerne stikker af, presser man virksomhederne for hårdt, og så kommer det til at gøre ondt på en række andre punkter. 

I AutoBranchen Danmark har vi arbejdet meget for at sikre reparatørerne ordentlige vilkår. Forsikringsbranchen er kun delvist lydhør overfor branchens udfordringer med stigende energipriser og materialepriser. Vi fortsætter med at tale reparatørernes sag, og jeg håber, at vi i 2023 vil opleve, at forsikringsbranchen som helhed er mere imødekommende i forhold til afregning. 

Motorstyrelsen er en anden vigtig samarbejdspartner for vores branche. Desværre har Motorstyrelsen ikke været for heldig med især overgangen til de bilafgifter, der fik virkning fra december 2020. I skrivende stund her lige før jul er der stadig bilforhandlere, som har penge til gode. Den registreringsafgift, man skylder til forhandlerne, bør bringes i orden snarest, og så håber jeg, at Motorstyrelsen får opdateret deres IT-systemer og får tilført flere medarbejdere, så de kan håndtere fremtidens udfordringer. I vores branche skyder vi ofte på Motorstyrelsen, men vi skal huske på, at det er politikerne, der giver dem svære arbejdsvilkår.  

Endelig har jeg et håb om og en tillid til, at produktion og leveringstider i løbet af 2023 ikke længere er et tema, når vi taler sammen. Godt nytår.