Den finanslov, der i dag blev præsenteret, burde investere flere ressourcer i at sikre faglært arbejdskraft, lyder det fra AutoBranchen Danmark.  

I sidste uge viste nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet, at vi er endog meget langt fra at nå den politiske ambition om, at 30 procent af ungdomsårgangene i 2025 søger ind på erhvervsuddannelser. Faktisk er andelen faldet i forhold til året før og er nu under 20 procent, selvom vi kan se frem til at mangle omkring 100.000 faglærte i 2030.   

I den finanslov, som et stort flertal af partierne i Folketinget er blevet enige om, og som de i dag har præsenteret, mangler dog nye initiativer til at sikre, at flere vælger en faglært uddannelse, fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.    

“Jeg havde håbet, man vil gøre noget yderligere i forhold til regeringens finanslovsforslag for at få flere til at blive faglærte. Det er skuffende, at regeringen og flertallet i Folketinget ikke tager det her langt mere alvorligt,” siger Gitte Seeberg.   

Ved præsentationen af finansloven beskrev finansminister Nicolai Wammen finanslovsaftalen som bred og ansvarlig og fastslog, at hovedformålet med aftalen er at bekæmpe inflationen.   

Aftalen om finansloven lander historisk sent på grund af valg og efterfølgende regeringsdannelse, og allerede til august skal regeringen præsentere et nyt forslag til finanslov.  

“Jeg håber, at regeringen til august vil skrue op for indsatsen for at sikre flere faglærte. Det er der i den grad brug for. Regeringen har jo selv fastslået, at det er en prioritet, og fra AutoBranchen Danmark står vi klar med forslag til at få flere til at vælge en faglært uddannelse,” siger Gitte Seeberg.  

Blandt de nye initiativer i aftalen om finansloven, der må forventes at få en eller anden form for indvirkning på autobranchen og som blev præsenteret i dag, er bl.a. en indsats for at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet, en ny styrket barselsorlov til forældre til tvillinger, en videnstaskforce om PFAS, som der mistænkes at være forurening med på mange grunde i autobranchen og en fortsat bevilling til Klimarådet, der rådgiver regeringen om klimapolitik og herunder omstilling af transportsektoren.   

Dertil komme initiativer fra regeringens oprindelige finanslovsforslag om udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag, en videreførelse af uddannelsesløft med 110 procent dagpenge, hvis man vælger en erhvervsuddannelse inden for et område med mangel på arbejdskraft samt en styrkelse af skattevæsenet og dets IT-systemer, der blandt andet har voldt mange problemer for autobranchen.