Udviklingen i ladeinfrastruktur og elnettet er afgørende for den grønne omstilling og bør være en del af drøftelserne om en ny regering

Debatindlæg af Torben Lund Kudsk afdelingschef i økonomisk-politisk sekretariat i FDM, Jacob Stahl Otte, Drivkraft Danmark og Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark bragt i Mobilitywatch.dk. 

Danskerne har i den grad taget elbilerne til sig. Men politikerne skal opprioritere tilslutningen til elnettet i forhandlingerne om det kommende regeringsgrundlag, så momentum kan holdes i den grønne omstilling.    

Siden seneste folketingsvalg er antallet af elbiler mere end ottedoblet, og den grønne omstilling af transportsektoren er for alvor kommet op i gear. Hvis udviklingen fortsætter som hidtil, ser den politiske målsætning om én million grønne biler i 2030 ud til at blive opfyldt. Men der er en stor sten i skoen, og det er ladeinfrastrukturen og elnettet, som skal sikre strøm til de mange nye ladestandere, der er behov for.   

Selvom antallet af ladestandere er steget i de seneste år, er antallet af grønne biler steget endnu mere. I 2018 var der fire elbiler pr. ladepunkt, ved udgangen af 2021 var tallet 14 elbiler pr. ladepunkt. Resultatet er, at langt flere grønne biler skal deles om de i dag, forholdsvis få antal ladepunkter. Det er nu, vi har brug for et kritisk antal ladestandere, så elbilisterne endegyldigt kan smide ladeangsten.   

På den baggrund er det positivt, at ladeoperatører og tankstationer har sat rigtig mange ladestandere op i år og har planer om endnu flere – især lynladestandere som forbrugerne specielt efterspørger. Vi glæder os også over meldingerne om investeringer i ladestandere, der er kommet i valgkampen. Men udfordringen er, at der også skal gøres tilsvarende investeringer i elnettet, så det kan matche de nye behov, som ladestandere i hele landet kræver. For der kan hurtigt gå meget lang tid mellem, at en operatør vælger at sætte en ladestander op, til den er i drift.  

Flaskehalsen i dag er nemlig ventetid på tilslutning. Der er talrige eksempler på, at ladeoperatører må vente op til 1.5 år for at få tilsluttet deres planlagte ladestandere, så de kan servicere brugerne, ligeledes har vi set eksempler på boligforeninger, som må vente i månedsvis og private virksomheder – herunder eksempelvis bilforhandlere, der opstiller ladestandere – må på samme måde vente utilfredsstillende længe.   

Det går ikke. For uden strøm til elbilerne, risikerer den grønne omstilling af transportsektoren at gå i stå. Vi mener, at reglerne bør moderniseres, så de på den ene side fastholder principperne om, at netselskaberne er regulerede, men samtidig tager højde for, at netselskaberne har andre behov for investeringer i elnettet end tidligere. 

Politikerne bør derfor give netselskaberne bedre rammer, fx en fasttrack-løsning, samt sørge for, at der laves forberedende investeringer i elnettet i bedre tid. Det skal sikre, at ladestandere og tilslutningen af dem til elnettet sker hurtigere. Vi opfordrer derfor til, at dette bliver en del af drøftelserne om den grønne omstilling på Marienborg, samt at det bliver afspejlet i den nye regerings arbejdsdokument.