I 10-året for Ankenævn for biler er der få sager og kort sagsbehandlingstid. AutoBranchen Danmarks medlemmer vinder flere sager med hjælp fra vores jurister.

Ankenævn for Biler modtog i 2022 i alt 527 klager – 11 færre end i 2021. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nede på fire måneder, hvilket er den laveste i nævnets levetid. Det højeste antal klager nogen sinde var i 2019, hvor nævnet modtog 681. Det hører dog med til historien, at 2019 også var det år, hvor der blev solgt allerflest biler. Det fremgår af nævnets årsberetning. 

I 2022 modtog ankenævnet 527 klager, hvilket er 11 færre end i 2021. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er nu nede på fire måneder, hvilket er den hidtil korteste i ankenævnets levetid. 

Trefjerdedele af klagerne handler om bilkøb, mens den sidste tredjedel omhandler reparationer. 37 procent af klagerne involverer virksomheder, som ikke er medlem af en af de tre brancheorganisationer, Autobranchen Danmark, Bilbranchen DI og Dansk Bilbrancheråd. 

Det er oftest klageren, der fik medhold i de 527 klager. I 37,1 procent af tilfældene fik klageren fuldt medhold eller medhold i væsentligt omfang, mens de i 8,6 procent fik medhold i mindre grad. De indklagede virksomheder fik medhold i 38,9 procent af tilfældene – resten af sagerne blev afvist. 

Typiske klager 

De 527 klager er selvsagt meget forskellige. Alligevel er der et par temaer, som er gået igen. Her nævner Ankenævnet en række temaer som hyppigst er gået igen: 

  • Forskellen på reklamationsret og garanti 
  • Hvad er en mangel 
  • Kan en forhandler tage forbehold for mangler? 
  • Skal sælger eller køber betale transporten? 
  • Er fejl i annoncer altid bindende 
  • Kan krav rettes mod forhandleren, når bilen er solgt for kunde? 
  • Hvordan undgår man uenigheder om værkstedsregningen? 
  • Kan købsaftalen fortrydes? 

Især sidstnævnte om annullerede købskontrakter har været i vælten dels som følge af de lange leveringstider, dels som følge af Teslas prisnedsættelser. 

10 år med Ankenævn for biler 

Det ministergodkendte ankenævn kan i år fejre 10 års jubilæum som statsanerkendt nævn. Ganske vist blev nævnet etableret som privat ankenævn af syv af branchens foreninger i 2007, men fik i 2012 status som et statsgodkendt ankenævn af Erhvervsministeriet. Autobranchen repræsenteres i dag af Bilbranchen DI, Autobranchen Danmark og Dansk Bilbrancheråd, mens FDM repræsenterer bilejerne. Formandskabet består af to dommere. 

Firmaer der ikke efterkommer nævnets afgørelser, bliver offentliggjort på ankenævnets hjemmeside i det såkaldte udhængsskab. I alt 42 forskellige virksomheder optræder på listen. Antallet er uændret i forhold til samme opgørelse i 2021 og 2020. Blandt de mere prominente selskaber på listen finder man bl.a. Tesla. 

Høj succesrate for AutoBranchen Danmarks medlemmer 

Gennem det seneste år har AutoBranchen Danmark som vanligt bistået de af vores medlemmer, der har været så uheldige at få en sag i Ankenævn for biler. Det seneste år har resultaterne været meget positive, da langt hovedparten af de sager, hvor AutoBranchen Danmark har bistået vores medlemmer er faldet ud til medlemmets fordel.