Nye starttider kan være på vej i Autotaks, og det kommer til at have betydning for den overordnede økonomi hos autolakerere og skadecentre, når de opgør forsikringsskader på især varebiler og lastvogne. 

Indtil nu har starttiderne været et slags ekstra lag på skadesopgørelser i Danmark – nogle gange omtalt som “den danske model”, der har været et forudbestemt datasæt, som skadesopretterne ikke rigtig skulle forholde sig til. 

Det ændrer sig nu, fordi Autotaks-systemet med Forsikring & Pensions ord skal standardiseres i forhold til, hvordan taksering eksempelvis foregår i Tyskland og andre europæiske lande. 

“Fremover skal branchen indstille sig på, at de flueben, som tidligere blev sat automatisk for dem ved starttiderne i Autotaks, kan blive diskuteret eller fjernet. Det kan selvfølgelig få en effekt på den samlede økonomi i håndteringen af køretøjer i virksomhederne”, fortæller Nicky Bobak, eftermarkedschef. 

Varebiler og storvogne berøres 

“Den danske model” model med starttider er en model, som har eksisteret siden slutningen af 1990’erne, fordi autolak-virksomheder og skadecentre typisk er adskilt i Danmark, mens man i Tyskland oftere ser, at de to led i processen ligger under samme tag. 

Derfor blev der indført et datasæt med starttider, som især er relevant ved håndteringen af varebiler og storvogne, som en slags betaling for de merudgifter der typisk er forbundet ved, at skadecentre og lakcenter er adskilt. Starttiderne skal dække værkstederne ind i forhold til merudgifter til eksempelvis større kabiner, merforbrug af materialer og lignende. 

“Nu splitter man startpakken op, hvilket kan udfordre den person, som takserer køretøjet, til at være skarp på, om alle flueben er sat og godkendt. Man kan også komme ud for en situation, hvor taksator måske i større grad vil udfordre starttiden”, siger Nicky Bobak. 

Genforhandling er oplagt 

AutoBranchen Danmark anbefaler, at man mindst en gang om året tage en forhandling af sine vilkår – herunder arbejdslønnen, tillæg og andre vilkår i forholdet mellem skadecentre/ autolakerere på den ene side – og så forsikringsselskaberne på den anden side. 

“Jeg vil opfordre autolakererne og skadecentrene til at sætte sig sammen, hvis de ikke allerede har gjort det, og kigge på det samlede regnestykke. Når starttiderne ændres for eksempelvis varebiler, får det jo betydning for omsætningen og overskuddet pr. køretøj. Og det er skadecentret, som skal forhandle på autolakværkstedets vegne. Derfor er det vigtigt, at man er i sync og er enige om vilkårene, når man tager dialogen med forsikringsselskabet”, fortæller Nicky Bobak. 

Kan betyde bedre vilkår 

Men går lakererne og skadecentre en sort fremtid i møde, hvis der pilles ved starttiderne i Autotaks? Nej, mener eftermarkedschefen fra AutoBranchen Danmark. 

 “Som autolakerer kan man benytte sig af den nye rådgiverfunktion i Autotaks, så man i fællesskab med skadecentre kan få fjernet fejl og mangler i skadesrapporterne. Et tæt samarbejde mellem de to skadesoprettere vil også kunne sikre, at man får de rigtige flueben med til starttider eller endda kan stå i fællesfront i en debat om timelønningerne”, siger Nicky Bobak. 

Han understreger, at han på ingen måde kan give en garanti for, at forsikringsselskaberne er lydhøre over for forslag til ændrede vilkår og afregninger. 

“Men beslutningen om at standardisere starttiderne i Danmark er taget. Det må man agere efter, og derfor er genforhandling ekstra aktuel nu og i forlængelse af den økonomiske kortlægning af opgaverne, som man allerede bør foretage regelmæssig”.