I sidste uge trådte de nye isocyanat-krav i kraft. Dermed er der krav om efteruddannelse til både personer, der arbejder med eller overvåger arbejde med isocyanater. 

Den 24. august kom der nye krav til landets autolakerere, værksteder eller skadecentre, der arbejder med produkter, der indeholder isocyanat. 

Dermed skal man nu have styr på uddannelse af medarbejdere, der enten overvåger arbejde med eller selv arbejder med isocyanat.  

En række uddannelsessteder tilbyder de relevante kurser og du kan bl.a. se en oversigt her: https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering/kurs?searchString=isocyanat&hold=true&tilmeldingsfrist=true&ledigePladser=true&subject_code=47942&level=-&type=amu 

 Reglerne er blevet ændret på følgende områder:   

– Sænket vægtgrænse – flere blandinger er omfattet    
EU-kravet betyder, at grænsen for hvornår produkter indeholdende monomere isocyanater omfattes af reglerne om uddannelse er sænket fra 0,5 vægtprocent til 0,1 vægtprocent.     

– Krav til tekst på emballagen    
Ifølge forordningen er der krav om, at emballagen på produkterne skal mærkes med følgende oplysning:  ”Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug”.   

– Personer der overvåger arbejdet med isocyanater – også omfattet   
De personer, der fysisk overvåger isocyanat-arbejdet, er også blevet omfattet af uddannelseskravet. Ved personer, der overvåger arbejdet med isocyanater, menes der de personer, der oplærer og instruerer de ansatte, der udfører arbejde med isocyanater, og de personer, der fører tilsyn med arbejdet.  Uddannelsen skal være gennemført senest d. 24. august 2023.    

– Fornyet uddannelse hvert 5. år  
Der indføres krav om gentagelse af undervisningen mindst hvert 5. år. De personer, der havde gennemført uddannelsen, da de nye regler trådte i kraft 24. august, skal først forny deres uddannelse i 2028, uanset hvor gammel uddannelsen er. Dette krav gælder også for personer, der overvåger arbejde med isocyanater.    

– Supplerings-kursus for visse anvendelser 
Der indføres en én-dags suppleringsuddannelse for personer, der udfører og overvåger isocyanat-arbejde, hvor arbejdsopgaverne indebærer en øget risiko for udsættelse. Den supplerende uddannelse skulle være gennemført senest d. 24. august 2023.