En ny dom i Landsretten betyder, at sælgere af gamle biler skal være mere opmærksomme på at sikre bevis for, hvordan en eventuel fejl er opstået.

Det fortæller Lars Ellegaard, der er advokat i AutoBranchen Danmark, og desuden har fast plads i Ankenævn for biler.

”Det vil i sig selv ikke være tilstrækkeligt at henvise til, at bilen var billig,” siger han.

Ankenævn for biler har i en årrække haft en forholdsvis klar praksis om, at der ved køb af billige biler kun i begrænset omfang kunne reklameres over mangler.

Det betyder, at der ganske vist stadig var reklamationsret på disse biler, men det blev lagt til grund for afgørelserne, at for biler i 15-20.000 kroners-klassen måtte det forventes at der kunne opstå problemer – også ganske kort tid efter købet. FDM har hele tiden været imod den praksis.

På den baggrund har FDM nu også ført en sådan sag til Landsretten. Det drejede sig om en bil til cirka 16.000 kroner, hvor motoren havarerede efter 11 dage og cirka 2000 kilometer. Forhandleren afviste kunden og sagen kom i Ankenævnet, som gav forhandleren medhold henset til, at der måtte forventes ikke ubetydelige driftsomkostninger på en gammel billig bil, ligesom den i øvrigt var nysynet.

Sagen gik videre til byretten som fastholdt ankenævnets afgørelse. Til gengæld har landsretten nu omgjort dommen til fordel for forbrugeren. I afgørelsen fra Landsretten lægges der vægt på, at der kun går få dage fra købet inden havariet sker, og at det må forventes at bilens holdbarhed vil være mere end 12 dage. Det betyder at man også har lagt et kriterie ind om forventet holdbarhed, og dermed ikke alene ser på, om fejlen har været tilstede på købstidspunktet. Ligeledes har man lagt vægt på, at der ikke var foretaget syn og skøn, som kan klarlægge årsagen til motorhavariet, og på den baggrund havde sælger ikke sandsynliggjort at fejlen ikke var til stede ved købet.

”Måske underkendte dommen den konkrete afgørelse, men jeg mener egentlig ikke, at man kan sige, at den ændrer grundlæggende ved retsstillingen. Ingen har vel været i tvivl om, at købeloven også gjaldt for billige biler, men fremover skal man i højere grad sikre sig et bevis for hvorledes fejlen er opstået. Det vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt at henvise til at bilen var billig,” siger Lars Ellegaard.