Alt tyder på, at Danmarks nye skatteminister Morten Bødskov (S) holder fast i, at arveafgiften hæves fra de nuværende seks til 15%. Det kommer også til at få konsekvenser i autobranchen. I en konjunktur-undersøgelse fra juli foretaget af AutoBranchen Danmark svarer knap 25% af de adspurgte medlemmer, at de inden for fem år skal lave et generationsskifte.

Dermed er debatten i flere større medier, herunder DR, yderst aktuel for erhvervsdrivende med biler i centrum. Derfor opfordrer Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist i AutoBranchen Danmark, alle virksomheder, som går med tanker om at gennemføre et generationsskifte, til hurtigt at søge afklaring om netop deres situation.

“Vi har ikke en underskrevet politisk aftale, men mit råd er, at hvis man alligevel skal gennemføre et generationsskifte, bør man sætte processen i gang nu. Der er tale om store konsekvenser for alle erhvervsdrivende, hvis arvinger pålægges den her ekstra-afgift. Det kan få effekt på både muligheder for investeringer, rekruttering og så videre”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Langt flere sager i advokathuse

Som det også fremgår af artiklen fra DR har flere store revisions- og rådgivningskoncerner som Beierholm, PwC og BDO oplevet en markant øget interesse for at gennemføre generationsskifte. Som medlem af AutoBranchen Danmark kan man få hjælp til det grundlæggende og afklare en række ting, inden man går videre i processen.

“Vi hjælper meget gerne medlemmer i gang, hvis de ved, at de skal gennemføre et generationsskifte. Især når det handler om lige at holde hovedet koldt og træffe de rigtige beslutninger midt i en større samfundsdebat”, fortæller Ida Nynne Daarbak Jensen.

Gode råd til at gennemføre generationsskifte

  1. Forskellige generationsskiftemodeller. Det gode generationsskifte indeholder analyse og afdækning af de konkrete forhold i sagen, så generationsskifteløsningen tilpasses til netop din virksomhed. Skattereglerne giver mulighed for forskellige løsninger, og i samspil med de selskabsretlige regler er det muligt at skræddersy en løsning, der opfylder netop dine behov.
  2. Generationsskifte og værdiansættelse. Særlige forhold vedrørende værdiansættelse kan være relevante i forbindelse med et generationsskifte. I kombination med de særlige regler om skatteretlig succession er det helt afgørende for virksomhedens fortsatte drift og de nye ejeres mulighed for at videreføre den, at der sker en korrekt opgørelse af virksomhedens værdi.
  3. Arv og gave. Skattereglerne giver særlig mulighed for, som led i et generationsskifte, at inddrage gaver af varierende størrelse. I den sammenhæng er det også helt afgørende at have specialistkendskab til arvereglerne, så I finder den mest fordelagtige løsning for jer.

Har du eller din virksomhed brug for at komme videre med mest optimale generationsskifte, kan du kontakte Ida Nynne Daarbak Jensen på enten tlf. 53 55 14 00 eller idj@abdk.dk.