Et bredt flertal i Folketinget har kastet en redningskrans til de bilforhandlere, der kom i klemme på overgangsordningen til de nye bilafgifter. Den nye frist er 31. december 2021.  

Som Autobranchen Danmark løbende har beskrevet over det seneste halve år, har vi arbejdet intensivt på at hjælpe de bilforhandlere og leasingselskaber, der var kommet i klemme på overgangsordningen til de nye bilafgifter.  

Mange forhandlere har ikke indsendt en anmodning om at benytte overgangsordningen til de nye bilafgifter samtidig med indregistreringen. Dermed blev deres sager afvist af Motorstyrelsen. Hvis den beslutning var blevet fastholdt, ville det have haft konsekvenser i millionklassen for nogen bilforhandlere, som Børsen beskrev i sommers. Derfor er AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg meget tilfreds med, at Folketinget den 25. november har gjort det muligt at indsende anmodningen frem til nytår.  

”Jeg er meget tilfreds med, at politikerne har lyttet til den kritik, som AutoBranchen Danmark har rejst over for skatteministeren, Folketinget og Motorstyrelsen gennem et halvt år. Overgangsordningen fungerede ikke efter sin hensigt, og det er bliver nu bragt i orden, efter et godt samarbejde mellem branchen og politikerne. Nu vil vi rette fokus mod, at de sidste omberegninger bliver færdiggjort til tiden”, siger Gitte Seeberg. 

Sådan får du din sag godkendt 

Nyheden var også ventet hos Motorstyrelsen, der allerede har sendt et nyhedsbrev ud, der beskriver, hvordan branchen skal forholde sig i forskellige situationer.  

  • Hvis din sag er afgjort, og du ikke har klaget, vil Motorstyrelsen af egen drift genoptage sagen.  
  • Hvis du har klaget over en afgørelse, vil Motorstyrelsen som led i klagebehandlingen genoptage sagen og sende et nyt forslag til afgørelse til dig.  
  • Hvis den ”forkerte” omberegning er gennemført og sagen afsluttet, vil Motorstyrelsen hurtigst muligt genoptage sagen og fortage en ny omberegning. Det forudsætter selvsagt, at de øvrige kriterier for at bruge overgangsordningen er anvendt.  

Ovenstående gælder både for købs- og leasingaftaler indgået senest den 17. december 2020, hvor køretøjet er indregistreret senest 1. juli 2021.  

AutoBranchen Danmarks jurister står klar til at rådgive medlemmer om sagerne ved behov. Det fulde nyhedsbrev fra Motorstyrelsen kan læses her.