For første gang var over halvdelen af de solgte nye biler i december enten elbiler eller plugin-hybrider. Samlet set bød 2021 dog på en tilbagegang i det generelle bilsalg  

2021 blev i sandhed et rekordernes år for de grønne biler. Salget af elbiler og hybrider slog igen og igen rekorder. I forhold til 2017 var salget af elbiler i 2021 eksempelvis 219 gange højere.   

Således bød december 2021 på endnu flere rekorder for de grønne biler, hvor elbil og hybrider for første gang overgik salget af fossilbiler og udgjorde hele 56 procent af salget af nye personbiler.   

I alt blev der i december solgt 4.765 nye elbiler svarende til 27 procent af månedens salg, mens der blev solgt 5.509 nye plug-in’er.   

I november måned, hvor andelen af grønne biler også satte rekord, udgjorde de grønne biles andel af det samlede salg 45 procent, altså 11 procentpoint lavere end i december.   

“Det er særdeles positivt, at 2021 blev det gennembrud for de grønne biler, som vi har ventet længe på. Det vigtige er, at udbygningen af ladestanderinfrastrukturen kommer op i fart, så ejerne af de mange nye grønne biler får en god oplevelse med deres klimavenlige bil og så salget fortsætter de meget flotte takter,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.   

AutoBranchen Danmark har ved årets begyndelse opfordret samtlige af landets kommuner til at sætte yderligere fart på opsætningen af ladestandere.   

Det er ifølge medlemmerne af AutoBranchen Danmark nemlig den vigtigste forudsætning for, at det gode salg af grønne biler fortsætter.   

Bilsalg går tilbage generelt

Samlet set er bilsalget i 2021 dog faldet med omkring 7 procent i forhold 2020. Det skyldes blandt andet problemerne med billeverancer som følge af chipmangel, som snart har plaget markedet længe.   

“Det er selvfølgelig ærgerligt, at det samlede salg af nye biler går tilbage, men omvendt har mange brugtvognsforhandlere haft et godt år med flot salg af brugte biler. Coronapandemien har selvfølgelig påvirket branchen, ligesom den har påvirket samfundet som sådan, men vi vil kæmpe hårdt for, at bilforhandlerne ikke i 2022 bliver ramt af voldsomme nedlukninger, sådan som det var tilfældet i 2021,” fastslår Gitte Seeberg.   

De grønne biler udgør med knap 145.000 køretøjer pr. 31.12 2021 lidt over 5 procent af den samlede flåde.