Mens uddannelsen til karrosseritekniker er braget afsted med en vækst på 25 procent det seneste år, og mekanikerne vækster med 7 procent, kører autolakererne i slæbesporet.  

På autolak var der ifølge en ny statistik fra Børne- og Undervisningsministeriet 144 unge i gang med en læreplads med udgangen af september i år. Det er et fald på 22 lærlinge – 13 procent – i forhold til året før.  

Efterspørgslen efter lærlinge er ikke faldet, men udbuddet af lærlinge er. På College360, der er landets eneste skole for autolakerere, får de ofte opkald fra virksomheder, som spørger efter en lærling. 

“Det sker flere gange hver uge. Virksomhederne ringer og spørger, om vi har en lærling til dem. Det har vi bare ikke. Vi ville hellere end gerne kunne levere, men virksomhederne må også selv gøre en indsats for at finde deres lærling lokalt,” siger Daniel Krarup Jørgensen, uddannelsesleder på lak, karrosseri og mekaniker på College360. 

“Mestrene må ud i lokalområdet. Besøge folkeskolerne og fortælle om autolakerere. Tag elever i erhvervspraktik. Inviter de unge på besøg på værkstedet. Der mangler handling lokalt, fortsætter han. 

Mens karrosseriværkstederne har set, at manglen på arbejdskraft kræver, at man uddanner sine egne, mangler den samme handling hos autolakererne, men den er nødvendig.  

“Karrosseriværkstederne er blevet bedre til at finde deres lærlinge selv. Det betyder, at de lærlinge er meget målrettede, når de begynder, og der er næsten ingen elever, som falder fra i løbet af uddannelsen. Men sådan forholder det sig ikke blandt autolakererne. Her oplever vi et relativt stort frafald, fordi eleven fra start alligevel ikke helt vidste, hvad det vil sige at være autolakerer. Det vil også kunne afhjælpes ved, at mestrene finder deres lærlinge lokalt,” siger Daniel Krarup Jørgensen. 

Det danske uddannelsessystem er skruet sammen på en måde, der ikke er hensigtsmæssig for rokering blandt skolerne. Det betyder, at det er svært for College360 at hente elever, som er begyndt på grundforløbet et andet sted i landet. Og det er en stor ulempe for en uddannelse, der kun har skole ét sted i landet. 

“Vi har for nylig fået lov at tale med grundforløbseleverne i Skjern. Her har man så mange mekanikerelever, at man sagtens kan undvære et par stykker, og jeg fik overbevist et par elever om, at autolak måske kunne være noget for dem. Og en her og to der, betyder meget for en lille uddannelse. Så vi vil meget gerne rundt i landet og fortælle om autolakerer-uddannelsen,” siger uddannelseslederen, som også anbefaler autolakererne over hele landet til at tage fat i den lokale erhvervsskole og spørg om man kan få lov at få GF1-eleverne i tale. Og College360 tager gerne med og støtter med fortællingen om uddannelsen. 

“Det er meget ærgerligt, at vi har så få lærlinge, for vi ved, at der brug for autolakerere. Og det bliver der ved med at være. Elbiler får nemlig også buler og skader. Det er en politisk problematik, som vi vil bringe op. Der bør være nemmere adgang til at hente elever fra andre steder i landet,” siger Gitte Seeberg. 

Generelt har arbejdsmarkedet det seneste år skabt 3,3 procent flere lærepladser det seneste år. Her ligger karrosseritekniker og mekaniker altså langt over gennemsnittet, mens autolakererne er langt under gennemsnittet.