Der var brug for både nærlys og det lange lys, da AutoBranchen Danmarks medlemmer mødtes i Brande til årsdag.

Digitalisering, elbiler, registreringsafgift og alt muligt andet fyldte på dagsordenen på Remisen, et smukt og historisk sted med uformelle rammer.

Også vanvidsbilisme og registreringsafgift var til debat. Transportminister Benny Engelbrecht bekræftede, at man i regeringen ikke har til sinds at genoptage forhandlinger om registreringsafgiften før 2025, selv om nogle af regeringens støttepartier ønsker det. Enhedslisten og SF vil have fjernet skatterabatten til plugin-hybrider.

”Plugin-hybriderne er også vigtige for den grønne omstilling, og vi har allerede en udfasning af skatterabatten i den nuværende aftale. Så hvis debatten handlede mere om fakta, ville vi være godt stillet,” sagde Benny Engelbrecht.

Til gengæld vil han ikke lave en vejledning til branchen, når det gælder vanvidsbilisme. Ministeren var med på Teams fra Slovenien, hvor han var til rådsmøde, og efter en stor ros til branchen for at sælge grønne biler og bidrage til den grønne omstilling trods alle mulige benspænd, afviste han spørgsmålet fra AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg.

Fra talerstolen slog Gitte Seeberg derfor fast, at man må afvente en sag, hvor en forhandler, værksted eller leasingselskab får konfiskeret en bil.

”Så må vi tage den helt til de øverste instanser,” sagde Gitte Seeberg.

Fra talerstolen talte Gitte Seeberg om en række udfordringer. Hun glædede sig over, at Skatteminister Morten Bødskov onsdag havde meldt ud, at der kommer et lovforslag, som tager højde for at sikre, at alle forhandlere får tilbagebetaling for overgangsordningen og for meget indbetalt registreringsafgift. Hun efterlyste flere lademuligheder i Danmark, og hun appellerede til branchen om at tage flere elever – fordi der er et misforhold mellem, at branchen mangler arbejdskraft samtidig med, at mere end 300 elever er i skolepraktik på mekanikeruddannelsen, fordi de ikke kan finde en praktikplads.

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Jørgensen havde indledt dagen fra scenen på Remisen. Efter nogle hårde måneder med nedlukning og besværet med overgangsordningen, glædede han sig over, at autobranchen generelt er kommet godt igennem krisen, og han glædede sig i særdeleshed over, at det nu var muligt at samles til årsdag for første gang i to år.

På ni fagsnakke fordelt over dagen, var fremtiden til debat. Der blev talt om abonnementsordninger med virksomheden Subscrybe, som hjælper en række af Danmarks fremtrædende virksomheder, herunder bilforretninger, med at skabe succesfulde abonnementsordninger, som kan holde på kunderne og samtidig sikre en fast indtægt.

På dagens mest velbesøgte fagsnak med 160 tilmeldte, talte Bo Jacobsen, kommerciel direktør i Santander  om fremtidens samarbejde mellem forhandler og finansiering, og om hvordan finansieringen af fremtidens bilmarked vil udvikle sig.

Også værkstedets overgang fra fossile biler til el- og hybridbiler var under grundig behandling. Peter Jacobsen, Autobranchens Udviklingscenter i Frederikshavn, tog tilhørerne med på en meget konkret og håndgribelig rundtur i værkstedet.

”Frygt ikke elbilsmonsteret,” sagde han.

”I tjener færre penge på olie og olieskift, men flere penge på så mange andre ting,” fortsatte han.

Eftermarkedet var godt repræsenteret med en del medlemmer, selv om det var første gang på årsdagen, at der var en række præcise emner til lakererne. Her blev blandt andet talt om taksering af biler, mens Gitte Seeberg fra talerstolen konstaterede, at materialepriserne, særligt til lak, stiger meget hurtigere end Autotaks kan følge med i denne tid. Derfor bør der ske korrigering oftere end de to gange årligt, som ligger i systemet som det er nu.

”Vi har taget fat i Forsikring & Pension for at få ændret disse ting,” sagde hun videre.

Inden Gitte Seeberg rundede dagen af, var Henrik Fisker, Danmarks verdensberømte bildesigner med bopæl i Los Angeles, sidste gæst på scenen. Han fortalte om sit liv med biler og om udviklingen af hans kommende bil Fisker Ocean, der har en kort produktionstid i forhold til de gængse bilmærker. Han fortalte også om sine overvejelser i forhold til produktionen af bilen, der udelukkende sælges uden om forhandlere.