Folketinget behandler i øjeblikket et forslag om, at leasingkøretøjer skal konfiskeres, hvis de benyttes til vanvidskørsel. AutoBranchen Danmark opfordrer Transportministeren til at sadle om.

For godt et år siden foreslog regeringen, at alle køretøjer, der er blevet benyttet til vanvidskørsel, skal konfiskeres og bortauktioneres til fordel for statskassen, uanset om det er vanvidsbilistens egen bil eller en leasingbil. Dermed kan leasingselskaber, der overholder alle love og handler i god tro, miste deres biler, fordi leasingtager eller en låner af bilen kører vanvidskørsel i den.

AutoBranchen Danmark har kritiseret forslaget fra starten af, bl.a. gennem pressen, en henvendelse til Transportministeren og gennem vores høringssvar. Her har vi gjort det klart, at forslaget er for vidtgående. Desværre er vores og andre organisationers protester blevet overhørt af regeringen og Folketinget, selvom vi har haft et godt samarbejde med bl.a. Finans & Leasing.

EU-dom kan spænde ben for konfiskation

Imidlertid har  EU-domstolen afsagt en dom i en sag, hvor en virksomheds lastbil blev benyttet til at transportere smuglergods af en ansat, hvorefter de bulgarske myndigheder ønskede at konfiskere lastbilen. Det tillader EU-lovgivningen dog ikke.

Sagen kan få stor indflydelse på de danske regler for vanvidskørsel, da begge tilfælde drejer sig om konfiskation af en tredjemands køretøj, der er blevet benyttet til kriminalitet. Transportminister Benny Engelbrecht har nu udskudt vedtagelsen af lovforslaget (L 127) for at undersøge sagen.

Derfor har AutoBranchen Danmarks adm. direktør  Gitte Seeberg sendt nedenstående brev til Transportministeren. Her opfordrer hun ministeren til at følge AutoBranchen Danmarks oprindelige forslag om at udforme lovgivningen efter de samme principper som i Sverige. Det vil sikre, at politiet kan beslaglægge biler benyttet til vanvidskørsel på stedet. Der kan efterfølgende ske konfiskation, hvis bilens ejer – privat eller virksomhed – har medvirket eller deltaget i vanvidskørslen.