Overenskomsten mellem AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF) og Malerforbundet i Danmark er fornyet for de kommende to år. Aftalen faldt på plads torsdag eftermiddag efter gode, konstruktive og intensive forhandlinger. 

Aftalen ligner i sin helhed de øvrige overenskomster på industriområdet. 

Det betyder, at arbejdsgiver fra den 1. juni 2023 betaler 10 procent i pensionsbidrag, mens medarbejderens bidrag sænkes til 2 procent. Den 1. marts 2024 stiger arbejdsgivers bidrag til Fritvalgskontoen med 2 procent, så det således udgør 8 procent.  

Pr. 1. juli 2023 vil der desuden være 24 ugers betalt forældreorlov.  

“Overenskomsten mellem ABAF og Malerforbundet indeholder mange af de samme elementer fra industriforliget. Skadesbranchen er virkelig presset i øjeblikket, og på den baggrund, synes jeg, at det er glædeligt, at parterne har lyttet til hinanden og indgået en ansvarlig aftale. Det er godt, at vi nu kan se fremad og koncentrere os om at tjene penge til branchen,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

Advokat og sekretariatschef i AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF), Maria Barfoed, har stået i spidsen for forhandlingerne, og hun glæder sig over, at man har lavet en mere enkel aftale end Industriens aftale. 

“Allerførst vil jeg sige, at vi har haft nogle gode og konstruktive forhandlinger og fået en god aftale på plads,” siger Maria Barfoed.  

“Vores aftale udspringer naturligvis af industriforliget, men vores aftale er væsentlig mere enkel med i alt 19 aftaler mod industriens 59. Heri ligger blandt andet, at vi undgik at få indskrevet en lang række aftaler om natarbejde, som har været et gennemgående lønmodtagerkrav på mange øvrige overenskomster,” fortsætter Maria Barfoed.   

Hun fremhæver en detalje mere fra overenskomsten – en detalje, der kan være vigtig for nogle arbejdsgivere. Det er nemlig aftalt, at arbejdsgiver får adgang til at varsle ferie på forskud dvs. til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. En sådan lokalaftale skal indgås skriftligt med en tillidsrepræsentant. I lighed med de øvrige nævnte detaljer, var denne aftale også med i metaloverenskomsten, som ABAF indgik i forrige uge.  

Overenskomsten gælder for to år. 

Ny overenskomst på metalområdet faldt også på plads tidligere i marts. Den kan du læse om her 

Snarest kommer flere detaljer om overenskomsterne.