Der er sædvanligvis en del spørgsmål vedrørende 1. maj og Grundlovsdag. Selvom vi allerede har passeret 1. maj, har vi valgt at opsummere reglerne på området. Er medarbejderen omfattet af en overenskomst, gælder som minimum nedenstående regler afhængig af hvilken medarbejder og hvilken overenskomst, der er tale om.

Timelønnede autolakerere, servicearbejdere, mekanikere, pladesmede og klargøringsmedarbejdere på overenskomst har alle fri 1. maj og Grundlovsdag. Det er overenskomstbestemte fridage, som ikke er lønnet, men som betales med et træk fra SH-kontoen/fritvalgsopsparingen.

Autolakerere og servicearbejdere ansat på funktionærlignende vilkår har ifølge Vognmaleroverenskomsten kun fri Grundlovsdag, til gengæld har de fri med løn hele dagen.

Det samme gælder for mekanikere, pladesmede og klargøringsmedarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår ifølge Metaloverenskomsten. De har dog ud over Grundlovsdag også fri med løn 1. maj.

Funktionærer omfattet af HK overenskomsten, det vil sige virksomhedens kontor- og lagerpersonale, har ikke fri 1. maj. De har derimod også en hel fridag med løn Grundlovsdag.

For øvrige medarbejdere, der ikke er omfattet af nogen overenskomst, gælder kun hvad der enten er aftalt individuelt som et vilkår i pågældende medarbejders kontrakt, eller hvad der er bestemt i virksomhedens personalehåndbog.

Øvrige medarbejdere er eksempelvis ledende funktionærer og sælgere, samt kontor- og lagerpersonale på virksomheder uden tiltrædelse af en funktionæroverenskomst og klargørings- og arbejdsmænd og chauffører.

Er der stadig tvivl eller spørgsmål vedrørende 1. maj og grundlovsdag, er I velkomne til at kontakte os på tlf. 33 31 45 55.